WWW.PRINSEN-BEHEER.NL

Diensten

wWW.PRINSEN-BEHEER.NL wWW.PRINSEN-BEHEER.NL

Prinsen Beheer O.G. kan de navolgende diensten leveren:

Financieël en administratief beheer

Op dit moment beheert Prinsen Beheer O.G. meer dan 500 objecten. Wij trachten voor zowel onze opdrachtgevers als voor hun huurders een zo optimaal mogelijke service te bieden.

 • Het eventueel vooraf maandelijks zenden van de huurnota (bedrijven).
 • Het administratief verwerken van de huren, de (eventuele) servicekosten en de (eventuele) andere eventuele (voorschot) bedragen wegens leveringen van diensten e.d.
 • Het bewaken van tijdige en correcte betalingen van de (huur)bedragen
 • Het verzorgen van herinneringen / aanmaningen.
 • Het adviseren van de opdrachtgever inzake het eventueel inschakelen van een incassobureau bij (huur)achterstand.
 • Het periodiek informeren aan de opdrachtgever omtrent ingekomen betalingen, achterstanden, leegstand enz.
 • Het maandelijks overleggen van de huurafrekening.
 • Het verrekenen van het batig saldo van ontvangsten en uitgaven met de opdrachtgever.
 • Het melden aan de opdrachtgever van huuropzeggingen; (komende) leegstand.
 • Het jaarlijks verzorgen van afrekeningen, servicekosten en eventuele ander additionele diensten aan de huurders.
 • Het jaarlijks verzorgen van de eventuele huurverhogingen, einde huur, enz.
 • Het aanleggen en up-to-date houden van een administratie voor een goede informatievoorziening ten behoeve van de opdrachtgever.
 • Het beheren van de waarborgsommen van de huurders en zorgdragen dat deze verrekend worden met de huurders na beëindiging van de huurovereenkomst.

Technisch beheer en onderhoud

 • Het (laten) maken van een (pré)incheck- en (pré)uitcheckrapport van de woning bij komende c.q. vertrekkende huurder; Eventueel voorzien van foto's
 • Het verrekenen van kosten van reparaties, vermissingen, vernieuwingen op de waarborgsom.
 • Het in behandeling nemen van serviceaanvragen en het laten verhelpen van de serviceaanvragen.
 • Het melden van bijzondere gebeurtenissen (brand, schade door water, storm enz), welke direct of indirect schade aan het onroerend goed (kunnen gaan) veroorzaken, aan de opdrachtgever.
 • Tot een nader overeen te komen bedrag onderhoud te laten plaatsvinden.
 • Eventuele additionele diensten zoals schoonmaakwerkzaamheden, glazen wassen; CV-inspectie; enz.

Prinsen Beheer O.G.
Rhijngeesterstraatweg 94
2343 BX Oegstgeest
Nederland
KvK: 28110986 te Leiden
BTW nr.: NL 8159.14.519.B01